top of page

Zásady ochrany osobných 

Posledná aktualizácia: marec 2023 
Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon. 
Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.  


Výklad a definície

 
Výklad 


Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.


Definície 


Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov: 

•    Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.
•    Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") sa vzťahuje na spoločnosť na-ture.
•    Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová lokalita umiestňuje do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o histórii vášho prehliadania na danej webovej lokalite.
•    Krajina sa týka: .
•    Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
•    Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.
•    Služba sa vzťahuje na webové sídlo.
•    Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Ide o spoločnosti alebo fyzické osoby tretích strán, ktoré Spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.

•    Údaje o používaní sa vzťahujú na automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď používaním služby, alebo samotnou infraštruktúrou služby (napríklad trvanie návštevy stránky).
•    Webová lokalita odkazuje na Wear na.Ture, dostupná z https://wearna-ture.com
•    Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov 

Typy zozbieraných údajov 
Osobné údaje 


Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať: 

•    E-mailová adresa
•    Meno a priezvisko
•    Telefónne číslo
•    Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
•    Údaje o používaní

Údaje o používaní 


Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby. 


Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje. 


Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje. 


Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia. 

Sledovacie technológie a súbory cookie 


Na sledovanie aktivity na našej službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej služby sa používajú sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať: 

•    Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však Súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša Služba môže používať súbory cookie.
•    Súbory cookie Flash. Niektoré funkcie našej služby môžu používať lokálne uložené objekty (alebo Flash Cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v našej službe. Súbory Flash Cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača, aké sa používajú pre súbory Cookies prehliadača. Viac informácií o tom, ako môžete odstrániť súbory Flash Cookies, nájdete v časti "Kde môžem zmeniť nastavenia na vypnutie alebo odstránenie lokálnych zdieľaných objektov?", ktorá je k dispozícii na adrese
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-
flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_loca l_shared_objects_.
•    Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (označované aj ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé" alebo "relácie". Trvalé súbory cookie zostávajú vo Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, aj keď ste offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu: Súbory cookie podľa generátora TermsFeed. 
Na účely uvedené nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie: 

- Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie 
Spravuje: . 
Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytovať. 

- Zásady používania súborov cookie / Oznámenie Prijímanie súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookie 
Spravuje: . 
Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej lokalite. 

- Funkčnosť Súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie 
Spravuje: . 
Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše voľby pri používaní webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejšie skúsenosti a zabrániť tomu, aby ste museli pri každom použití webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie. 
Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov. 


Používanie vašich osobných údajov 


Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely: 

•    Poskytovanie a údržba našej služby vrátane monitorovania používania našej služby.
•    Správa vášho účtu: správa vašej registrácie ako používateľa služby. Poskytnuté osobné údaje Vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú Vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.
•    Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom služby.
•    Kontaktovať vás: Kontaktovať Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilnej aplikácie, týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.
•    Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

•    spravovať Vaše žiadosti: Aby sme mohli vybavovať a spravovať Vaše žiadosti adresované Nám.
•    Pre obchodné transfery: Môžeme použiť vaše údaje na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúceho podniku alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.
•    Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách: 

•    S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, kontaktovať Vás.
•    Pre obchodné transfery: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inej spoločnosti alebo počas rokovaní o takejto akvizícii.
•    S pridruženými spoločnosťami: V takom prípade budeme od týchto pobočiek vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú Našu materskú spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.
•    S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
•    S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, tieto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich.
•    S vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme zverejniť na akýkoľvek iný účel s Vaším súhlasom.

Uchovávanie vašich osobných údajov 


Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad. 

Spoločnosť bude uchovávať údaje o používaní aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti Našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšiu dobu. 


Prenos vašich osobných údajov 


Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené do počítačov - a uchovávané v počítačoch - nachádzajúcich sa mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie. 
Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. 
Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, ak nie sú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií. 


Zverejnenie vašich osobných údajov 


Obchodné transakcie 
Ak sa Spoločnosť zúčastní na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako sa Vaše osobné údaje prenesú a začnú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov, poskytneme o tom oznámenie. 
Orgány činné v trestnom konaní 
Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak ide o odpoveď na platnú žiadosť orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu). 

Ďalšie právne požiadavky 

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na: 

•    Splnenie zákonnej povinnosti
•    chrániť a brániť práva alebo majetok spoločnosti
•    predchádzať alebo vyšetrovať možné protiprávne konanie v súvislosti so službou.
•    chrániť osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti.
•    Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov 


Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. 
Ochrana súkromia detí 


Naša služba nie je určená osobám mladším ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z Našich serverov. 
Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie vašich informácií a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča. 

Odkazy na iné webové stránky 

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky. 
Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových lokalít alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. 


Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov 
Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. 
Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením na našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov. 
Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné po ich zverejnení na tejto stránke. 
Kontaktujte nás 

ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: 

E-mailom: natureskinfo@gmail.com

bottom of page